Chemi-Teknik AS sin miljøprofil

Vi sørger for at alle våre kunder skal være trygge på at alle varer de handler gjennom oss, overholder strenge krav til kvalitet, miljø og etikk.

  • Selskapet skal overholde alle lover og regler på miljøområdet, og skal videre i alt man foretar seg arbeidet for at selskapet begrenser påvirkningen av det ytre miljø.
  • Ved valg av vareleverandører skal det stilles krav til en miljøvennlig produksjon. Leverandører som ikke tilfredsstillende kan dokumenter dette vil ikke benyttes.
  • Ved innkjøp skal man være veldig bevist at man ikke kjøper inn for mye av varer som har en kort holdbarhet, og dermed kan medføre at varer må kasseres på grunn av dette
  • I forhold til emballasjen skal det stilles krav til varene og vareforsendelsene emballeres tilstrekkelig og ikke skaper unødvendig avfall.
  • Ved pakking og utsendelse fra vårt lager til sluttkunde skal man i alltid forsøke å gjenbruke ytterpakninger (esker, fyllmasse og paller). Innkjøp av nytt pakningsmateriell skal begrenses til absolutt nødvendigste.
  • Det skal i størst mulig utstrekning brukes samtransport ut til sluttkundene. Videre skal det stilles krav til transportører om deres miljøpåvirkning skal være laves mulig. I den grad det er mulig skal tog benyttes, og fly skal bare unntaksvis benyttes.
  • I nærområdene hvor vi kjører med egen bil skal det brukes EL-varebil.
  • Alt avfall som selskapet generere skal kildesorteres og leveres til gjenbruk eller godkjent gjenvinning hvis mulig. Her skal det samarbeids med selskapets leverandør av gjenvinningstjenester for å finne de beste løsninger.
  • Selskapet skal sørge for at lokalene har god varmegjenvinning i samarbeid med gårdeier. Oppvarming av lager skal begrenses til det som er nødvendig.
  • I den grad sluttkunden ønsker råd om gjenvinning av produkter solgt av selskapet skal dette tilbys.
Item added to cart.
0 items - kr0,00